Smedjegatan 30

Växjö 20 000 000 kr

Industrifastighet i Växjö

Industrifastighet i Västra industriområdet i Växjö. 1760 kvm produktionslokaler.
408 kvm kontor och 3100 kvm kvm lager. Huvuddelen av fastigheten är
uthyrd,. Ca 4000kvm av tomten är obebyggd.
I fastigheten finns 290 kvm kontor hyresledigt Möjlig hyra 161.000
Hyresledig lokal i källare = 1035 kvm. Möjlig hyra 62.000.
Totalt möjlig ytterligare hyresintäkt = 161.000 + 62.000 = 223.000: kr/år.

Energideklaration

Utförd: Utförd
Datum: 2009-10-16

Ekonomi

Pris: 20 000 000 kr kr
Driftkostnad: 221000 kr/år och fördelas enligt följande:
  • Uppvärmning: 73000 kr
  • Försäkring: 43000 kr

Närområde

Övrigt: Industri och handelsområde.

Servitut, planbestämmelser m.m.

Planbestämmelser: Stadsplan (1963-11-28)

Övrigt

Fastigheten säljs genom s.k. paketerad försäljning d.v.s. aktierna i det
bolag som äger fastigheten säljs. Köparen behöver därmed inte betala
någon lagfartskostnad som annars hade varit 4,25 % av fastighetens pris.

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

Planritningar & kartbilder

Fastighetskarta

Karta

Budgivning

Åkesson Mäklarbyrå tillämpar normalt öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar bud till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljaren och till övriga spekulanter. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa och till vilket pris. Varken säljare eller köpare är bundna förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av bägge parter.

Det är viktigt att du som spekulant har finansieringen klar eller har ett lånelöfte innan du lägger bud.

Undersökningsplikt

Som köpare har du undersökningsplikt. Det innebär att du själv eller tillsammans med en besiktningsman gör en noggrann undersökning av fastigheten. Köparen kan i regel inte kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för fel som borde upptäckts vid undersökningen.

Undersökningsplikten omfattar inte bara den byggnadstekniska besiktningen utan hela fastigheten dvs mark, byggnader, installationer m m.

Även när du köper en bostadsrätt är det viktigt att du undersöker lägenheten och skaffar dig en bild av bostadsrättsföreningens ekonomi och stadgar.