Stinavägen 5

Växjö 20 000 000 kr

Lastbilsverkstad för långtradare och bussar

Lastbilsverkstad för långtradare och bussar:
A) Dels en avdelning med 3 dubbelportar i vardera ändan av huset vilket
gör att man kan köra med fordon genom byggnaden. Verkstads-delens längd är 34,5 m och bredd 19,7 meter. Höjd 6, 5 meter. Kraftfull travers som går i lokalens hela längd.

I anslutning till denna verkstad finns en kontorsdel i 3 plan, med reception + 2 kontorsrum , toalett, städskrubb förråd och pentry på plan 1.
På plan 2 finns stort U-format omklädningsrum med toalett och 2 duschar.
+ lunchrum på 49 kvm.
Plan 3 inrymmer dels ett rum för ventilationsanläggning en toalett och en
städskrubb. På detta plan finns även två relativt nyrenoverade kontorsrum
+ ett konferensrum.

B) Denna del av byggnaden inrymmer dels 2 verkstads/garage-delar (34 meter x 6,5 meter). Takhöjd 4,6 meter. Dubbelportar i varje ända av respektive lokal med höjd 4,6 och bredd 6,5 med möjlighet till genomkörning..
På byggnadens baksida finns en dubbelport till en tvätthall (16 meter x 6,4 meter).
I denna del av byggnaden finns också kontors- och personalutrymmen i 2 plan.

Bilverkstad för långtradare och bussar.

Energideklaration

Utförd: Utförd
Datum: 2010-03-15
Energikonsumtion: 55 kWh/m2 år.

Ekonomi

Pris: 20 000 000 kr kr
Driftkostnad: 120000 kr/år och fördelas enligt följande:
  • Försäkring: 20000 kr

Närområde

Övrigt: Fastigheten ligger i ett industriområde.

Servitut, planbestämmelser m.m.

Servitut: Avtalsservitut TransformatorstationAvtalsservitut Transformatorstation
Planbestämmelser: Fornlämning (2 st), Stadsplan (1983-09-16)
Rättigheter last: Avtalsservitut Transformatorstation

Övrigt

Försäljningen sker genom s.k. paketerad försäljning d.v.s. aktierna i
det bolag som äger fastigheten säljs. (Krysspunkten AB)
Bertil Karlsson Spedition AB äger aktierna i Krysspunkten AB.

Stinavägen 5 - 21

Planritningar & kartbilder

Fastighetskarta Fastighetskarta Fastighetskarta Fastighetskarta

Karta

Budgivning

Åkesson Mäklarbyrå tillämpar normalt öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar bud till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljaren och till övriga spekulanter. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa och till vilket pris. Varken säljare eller köpare är bundna förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av bägge parter.

Det är viktigt att du som spekulant har finansieringen klar eller har ett lånelöfte innan du lägger bud.

Undersökningsplikt

Som köpare har du undersökningsplikt. Det innebär att du själv eller tillsammans med en besiktningsman gör en noggrann undersökning av fastigheten. Köparen kan i regel inte kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för fel som borde upptäckts vid undersökningen.

Undersökningsplikten omfattar inte bara den byggnadstekniska besiktningen utan hela fastigheten dvs mark, byggnader, installationer m m.

Även när du köper en bostadsrätt är det viktigt att du undersöker lägenheten och skaffar dig en bild av bostadsrättsföreningens ekonomi och stadgar.